Aktualitātes

Dzimtās valodas dienas pasākums

21.februārī Rīgā Rīgas Latviešu biedrības namā notika Dzimtās valodas dienas pasākums, kuru organizēja Latviešu valodas aģentūra. Šajā pasākumā tika apbalvoti radošo darbu konkursa "Dzimtas stāsti. Ar saknēm Latvijā" uzvarētāji un dalībnieki. Konkursa žūrijas vērtēšanai tika atsūtīti 419 darbi no dažādām pasaules malām. Konkursā piedalījās bērni un jaunieši no Latvijas un citu valstu skolām. Ta vidū bija ASV un Īrijas skolu pārstāvji.

Rēzeknes 4.vidusskolas 11.klases skolniece Aleksandra Terentjeva, viena no nedaudzām, kura bija no mazākumtautību skolas, arī piedalījas šajā pasākumā un saņēma konkursa dalībnieka balvu. Visu bērnu sacerējumi tiek apkopoti un publicēti grāmatā. Jau ir iznācis pagājušā gada bērnu darbu krājums.

Valodas dienas pasākumā bērniem bija iespēja iepazīties ar dzimtas koka veidošanos iespējām un kārtību. Uzzināja "Ko vēstī arheoloģija?". Satiekās ar rakstnieku Jāni Liepiņu un noklausījās par "Vēsturiskā romāna tapšanu".

Valodas dienas pasākuma devīze bija: "Cieni valsti, runā latviski!". Šis pasākums ir vērtīgs ieguldījums bērnu un jauniešu patriotiskajā auzdināšanā un mīlestībā pret savu dzimto valodu.

64896  5278abeb91ad2.jpg

Latviešu valodas skolotāja Vita Bukovska.

Konkurss "Es un Tu"

sv.val.diena

Skolas skatuves runas konkurss 1.-12.kl.

skat run konk

Projektu nedēļa "Mana mīļākā grāmata"

1311769591 1277707138 knigi

30.javārī Sporta diena

sporta diena 30