Pašnovērtējuma ziņojums

Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 831 (2016. gada 20. decembrī) "Kārtība, kādā akreditē izglītības iestādes, eksaminācijas centrus un citas Izglītības likumā noteiktās institūcijas, vispārējās un profesionālās izglītības programmas un novērtē valsts augstskolu vidējās izglītības iestāžu, valsts un pašvaldību izglītības iestāžu vadītāju profesionālo darbību" 5. punkta prasībām, publiskojam izglītības iestādes pašnovērtējuma ziņojumu. Rēzeknes 4. vidusskolas pašnovērtējuma ziņojums atrodams šeit.