Mācības

Rēzeknes 4.vidusskola īsteno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā licencētas vispārējās izglītības programmas:

 

  • pamatizglītības mazākumtautību programmu (21011121);


  • speciālo pamatizglītības mazākumtautību programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (21015621);

 

  • pamatizglītības 2.posma (7. - 9.klase) programmu (23011111);  • pamatizglītības programmu (21011113);

 

  • speciālo pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611);

 

  • vispārējās vidējās izglītības programmu (31016013);


  • vispārējās vidējās izglītības programmu (31016014).