Vēsture

Skola dibināta 1948.gada 12.augustāDzelzceļa skola Nr.15 pēc PSRS ceļu satiksmes ministrijas Latvijas Dzelzceļu pārvaldes mācību iestāžu nodaļas pavēles. Tā bija 7-gadīgā skola, kurā mācījās 440 skolēnu.

Skolas ēka atradās Oktobra ielā 25 (tagad Atbrīvošanas aleja, Mūzikas koledža).

No 1949.gada 1.septembra Rēzeknes Dzelzceļa skola Nr.3. Skolēnu skaits – 600. Radās nepieciešamība telpu paplašināšanā, skolai tika iedalīta otra ēka pāri ceļam (pretī Mūzikas koledžai).

1953.gadā notiek pirmais izlaidums (39 absolventi).

1955.gadā uzcelta jauna skolas ēka Jāņa Zvīdra ielā 2 (tagad – Viļānu iela).

Attels1

 

    1961.gadā skola nodota Latvijas PSR Izglītības ministrijas pārvaldē un pārdēvēta par Rēzeknes 4.vidusskolu.

    No 1970. gada līdz 2004.gadam skolā tiek pasniegta automācība.

    1987.gadā atklāta skolas piebūve ar moderniem kabinetiem, plašu ēdnīcu, garderobi, skaistu koncertzāli.

 

    2015. gada 3. augustā pabeigta skolas reorganizācija, kad tiek apvienotas Rēzeknes 4. vidusskola un Rēzeknes vakara vidusskola.

 

Attēls2