Aktualitātes

Adventes vainagu izstāde 2014

afisha

Sporta diena 2014 novembris

sporta diena 14

Atvērto durvju diena novembrī

atverto 14

      8.30 – 15.00 – Mācību stundu apmeklējums.

15.00– 16.00 – Tikšanās ar skolas administrāciju.

15.00 – 16.00 – Tikšanās ar atbalsta personālu (medmāsu, psihologu, logopēdu).

15.00 – 16.00  Tikšanās ar mācību priekšmetu skolotājiem.

16.00 – 18.00  Klašu vecāku sapulces.

Lāčplēša dienai veltīts konkurss puišiem

lashplesis 14

Nedēļa veltīta valsts svētkiem "Mana Latvija"

MANA LATVIJA 142