Aktualitātes

Esi brīvs no atkarībām

atkaribas

Atvērto durvju diena 22.11.

atv.d.d

      8.30 – 15.00 – Mācību stundu apmeklējums.

15.00– 16.00 – Tikšanās ar skolas administrāciju.

15.00 – 16.00 – Tikšanās ar atbalsta personālu (medmāsu, psihologu, logopēdu).

15.00 – 16.00  Tikšanās ar mācību priekšmetu skolotājiem.

16.00 – 17.00  Tikšanās ar J.Korsaku (aktu zālē).

17.00 – 18.00  Klašu vecāku sapulces.

Konkurss "Zēni - 2013"

Lachplesis konkurss

Nedēļa veltīta valsts svētkiem

Mana Latvija

Rudens brīvdienas

Rudens brīvdienas

no 28.10. līdz 1.11.2013

555