Aktualitātes

12.klašu izlaidums 2024.

izlaidums 12 24

9.klašu izlaidums 2024.

izlaidums 9 24

Apsveicam ar mācību gada noslēgumu 2024.

Apsveicam ar mācību gada noslēgumu 24

Līnija veltīta mācību gada beigām 2024.

līn velt gada beig 24

Iespaidi par izglītojošo programmu "Jēkabpils cukurfabrikas stāsts"

iesp Krustpils muz 1

iesp Krustpils muz 2