Aktualitātes

Svētku pasākumi decembrī 2019.

pas dec 19

Iespaidi par filmu "Oļegs"

olegs sk soma

Iespaidi par pasaku "Cariene - varde"

cariene varde skol soma

Iespaidi par filmu "Jelgava 94"

 skolas soma jelgava 94

Lāpu gājiens

Lapu gajiens-min