Aktualitātes

Pirmie soļi zinātnē

Pirmie soļi zinātnē

Kopš 2017.gada septembra Rēzeknes 4.vidusskola piedalās projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”. Ir ieplānoti un tiek realizēti daudzveidīgi pasākumi: praktiskās nodarbības matemātikā   "Rodi prieku risinot!" un "Loģikas elementi matemātikā", nodarbības latviešu valodā individualizētam mācību atbalstam, individuālās konsultācijas angļu valodā 3.-6.klases izglītojamiem, darbojas Jauno pētnieku klubs 5.-6.klases izglītojamiem u.c.

Pavasara brīvdienās no 12. līdz 16.martam skolā projekta ietvaros tika organizēta STEM un vides jomas 5 dienu tematiskā nometne 5.-9.klases izglītojamiem “5 gudrības”. Nometnes mērķis bija ieinteresēt bērnus izpētes darbam dabaszinātņu labākai apgūšanai, saistot šo izpēti caur valodu, vidi, sportu un mākslu. Nometnes galvenā ideja – mācāmies dabaszinības, fiziku, ķīmiju caur citām mācību jomām. Nometne tika balstīta uz saturīgu brīvā laika pavadīšanu, skolotāju komanda (Liena Poiša – nometnes vadītāja, pedagogi - Aina Selezņova, Marina Belova, Aleksandrs Borisenoks, Antoņina Vasiļjeva) izveidoja katrai dienas tēmai (gudrībai) atbilstošas aktivitātes, sasniedzamos rezultātus.

1. gudrības diena – “Deformācija”. Skolēni tika sadalīti grupās, kurās darbojās visas nedēļas ietvaros. Grupu nosaukumi: “Atomi”, “Fotončiki”, “Gravitācija”, “Gaismas ātrums”. Ar neparastas spēles palīdzību dalībnieki iepazinās viens ar otru, tika izveidots arī kārtības rullis. Pēc tam strādāja radošajās darbnīcās „Dzīvnieku ģimenes veidošana no folijas”, „Vārds – dažādās papīra deformācijas tehnikās”.

2.gudrības diena – “Elektronikas pamati un 3D modelēšana”. Nometnes dalībnieki devās mācību vizītē Izziņas un eksperimentu centrā “Lielvārdi”, kur piedalījās praktiskajās nodarbībās “Apgūstam Elektronikas pamatus” , “3D modelēšanas un 3D printēšanas pamati ”. Ar īpašu elektronikas konstruktoru palīdzību skolēni iemācījās dažādos veidos spīdināt spuldzītes, darbināt elektromotoriņu, skandināt visādas skaņas. Interesanti, praktiski un noderīgi! 3D datormodelēšanā noskaidroja, kur to šodien pielieto. Skolēni paši iemēģināja roku telpiskajā modelēšanā (modelēja savu skolu), un saprata, ka izmantojot modernākās tehnoloģijas, šis process nav nemaz tik sarežģīts un, galvenais, tas ir aizraujoši! Katra grupa atveda uz skolu izveidotos modeļus.

3. gudrības diena – “Skaņa”. Skolēni darbojās vairākās radošajās darbnīcās: „Ritms skaņās”, „Veidojam skaņas avotus”, „Skani, mana valodiņa”, „Dzejas atskaņas”, iemācījās rakstīt dzeju – piecrindes. Grupās tapa piecrindes “Deformācija,”, “Skaņa”, “Elektronika”, “Kustība”. Pāros izveidoja arī Pāna flautu.

4. gudrības diena – “Kustība”. Pirmajā dienas daļā skolēni sportoja sporta zālē, apgūstot kustību veidus. Tad sekoja viktorīna. Bet tālāk bija visaizraujošākais un interesantākais - katrs nometnes dalībnieks no kartona, korķiem, salmiņiem un citiem materiāliem izveidoja savu mašīnu, tika organizētas arī izveidoto auto sacensības.

5. gudrības diena – “Krāsas”. Skolēni darbojās radošajās darbnīcās, veidoja kolāžas. Dienas noslēgumā sekoja nometnes darba kopsavilkums, izvērtēšana, labāko un čaklāko apbalvošana. Katrs saņēma apliecinājumu par piedalīšanos nometnē. Svētku noslēgumā skolēnus gaidīja gards svētku kliņģeris. 

Visi nometnes dalībnieki atzina, ka labprāt piedalītos vēl šādā nometnē.

Dažas bērnu atziņas par nometnē piedzīvoto:

  • “Es pat nedomāju, ka nometne būs tik interesanta. Šī bija interesantākā un jautrākā nometne, kādā esmu bijusi!!! “
  • “Interesantākā diena nometnē bija tad, kad braucām ekskursijā, jo bija ļoti interesanti, un es pirmo reizi modelēju.”
  • “Ieteikumu nometnes organizēšanā nav, jo viss bija ideāli!”
  • “Man patika sadraudzēties ar pārējiem nometnes dalībniekiem.”
  • “Patika, ka visi nometnes vadītāji ir mīļi. Patika veidot flautu, mašīnīti, no folijas veidot dzīvnieku ģimenes, jo tas bija kaut kas jauns.”
  • “Man garšoja visi ēdieni. Iemācījos veidot mašīnu. Nākošgad gribētu piedalīties tādā vai līdzīgā nometnē”.

 

Aina Selezņova,

Rēzeknes 4.vidusskolas

direktora vietniece

Liena Poiša,

nometnes vadītāja

Nometne

Meiteņu konkurss "Mūsu meitenes var visu!" 2018

afisha 8 marts 18

Nometne Rēzeknes 4.vidusskolā

nometne 4 vsk

Apsveicam komandas

gudrs vel gudraks 3 spele1

"Ēnu diena" Saeimā

14.februārī četri skolēni no 10.klases piedalījās Ēnu dienā 2018 Saeimā. Viņi ‘’ēnoja” 12.Saeimas deputātu Ivanu Ribakovu un viņa palīdzi Olgu Belovu. Skolēni piedalījās Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēdē, kur notika likumprojekta "Apdrošināšanas līguma likums" 2.lasījums. Tika apspriesti šī likumprojekta 125 labojumi. Pārliecinājāmies, cik grūts ir deputātu darbs, jo svarīgs ir katrs vārds un cik grūti reizēm izvēlēties pareizo.

Pēc pusdienām Saeimas ēdnīcā, ko mums nosponsorēja Ivans Ribakovs, Ēnu dienas dalībniekus uzrunāja Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece. Ēnas sēdēja deputātu vietās. Pēc tam bija fotografēšanās, ekskursija pa Saeimu. Topošie politiķi apskatīja Saeimas nama unikālo arhitektūru un vēsturi, apmeklēja Sēžu zāli, kur katru ceturtdienu deputāti sanāk uz sēdēm, Sarkano zāli, Dzelteno zāli, Balsošanas zāli, Viesu zāli un Balto zāli. Ekskursija tika noslēgta visinteresantākajā Dāvanu zālē, kurā izvietotas Saeimai pasniegtās dāvanas.

Dienas noslēgumā piedalījāmies frakcijas “Saskaņa” sēdē, kur tika izskatīti 12 jautājumi.

Skolēniem ļoti patika brauciens uz Saeimu un dalība Ēnu dienas pasākumā, jo viņi uzzināja daudz jauna par mūsu valsts parlamenta ikdienas darbu, guva priekšstatu par to, kā darbojas Latvijas valsts likumdevējs un kāda ir Saeimas deputātu atbildība.

27867503 403940470055086 6549611783194161546 n27858587 403940566721743 3881739680805355429 n