Interešu izglītība

Skolā darbojas 5 interešu izglītības programmas un 8 pulciņi.

Interešu izglītības programmas:

 • "Teatrālā studija "Skomoroh"";
 • "Svarcelšana";
 • "Sporta tūrisms";
 • "Dziesmu burvība";
 • "Dziesmu pasaule"

Pulciņi:

 • "Draugu klubiņš";
 • "Vizuālās mākslas pulciņš" 5. - 9. klasēm;
 • "Krāsu pasaule" 1. - 4. klasēm; 
 • "Kulinārijas pulciņš";
 • "Spartakuss" 2. - 4.klasēm; 5. - 6.klasēm;
 • "Floristika";
 • "Korespondences pulciņš"
 • "Sporta klubs".