Administrācija


       direktor

 

 


Direktors

Jānis Gailis

 

 

AR

 

 

 
 GalinaSergejevna

 

MR

 

Direktora vietniece

mācību darbā

Aina Selezņova

 

 

Direktora vietniece -

saimniecības pārzine

Gaļina Nifantova

 

 

     Direktora vietniece 

    audzināšanas darbā

      Marija Romanova-                          Klapina