Skolotāji

Skolotāja vārds, uzvārds Priekšmets, kuru māca

Gaļina Ladusāne

Dizains un tehnoloģijas

Irīna Anaņjeva

Mūzika

Sociālās zinības

Jevģenija Baļtene Latviešu valoda un literatūra
Vanda Buiko Ģeogrāfija
Vita Bukovska

Latviešu valoda un literatūra

Teātra māksla

Projekta darbs

Ilona Hižņaka

Svešvaloda (angļu valoda)

Projekta darbs

Dzintra Gaile

Matemātika

Zoja Kalokina

Krievu valoda un literatūra

Svešvaloda (krievu valoda)

Aleksandrs Borisenoks

Sports un veselība

Vera Mackina

Fizika

Jeļena Pukste

Latvijas un pasaules vēsture

Sociālās zinības un vēsture

Natālija Romane

Krievu valoda un literatūra

Svešvaloda (krievu valoda)

Aina Selezņova

Latviešu valoda un literatūra

Ija Sorokina

Matemātika

Datorika

Programmēšana

Diāna Traškova

Dabaszinības

Bioloģija

Ķīmija

Svetlana Verjovkina

Svešvaloda (angļu valoda)

Sociālās zinības

Sociālās zinības un vēsture

Projekta darbs

Jeļena Verpakovska Latviešu valoda un literatūra
Ņina Ignatjeva

Bioloģija

Ķīmija

Projekta darbs

Tatjana Martinova

Uzņemējdarbības pamati

Sociālās zinības un vēsture

Latvijas un pasaules vēsture

Vēsture un sociālās zinātnes

Liena Poiša

Fizika

Inženierzinības

Matemātika

Antoņina Vasiļjeva

Vizuālā māksla

Ruta Kraukle

Svešvaloda (krievu valoda)

Regīna Solovjova

Kultūras pamati

Daina Šubrovska

Svešvaloda (angļu valoda)

Projekta darbs

Marija Romanova-Klapina

Matemātika

Datorika

Gaļina Bogdanova

Matemātika

Kompleksie skaitļi

Viktors Bogdanovs

Dizains un tehnoloģijas