Aktualitātes

Iespaidi par koncertlekciju "Atmodas dziesmas. Dziesmotā revolūcija"

atmodas dziesmas

atmodas dziesmas1

Par koncertlekciju "Dzeja un mūzika"

dzeja un muzika

dzeja un muzika1

Digitālā fotoizstāde -'' Mana dzimtā puse.''

Veidots ar Padlet
 

Iespaidi par nodarbību "No-zīmes: Kas ir modernisms?"

modern1

modern2

2021./2022.māc.gadā Rēzeknes 4.vidusskolā turpina īstenot projektu “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

Rēzeknes 4.vidusskolā turpina īstenot projektu

“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

 

Rēzeknes 4.vidusskola turpina īstenot Valsts izglītības satura centra projektu “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekta Nr.8.3.2.2/16/I/001), kura mērķis ir nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

            2021./2022.mācību gadā tiek īstenoti šādi pasākumi:

  • laborantu programma - sadarbībā ar mācību priekšmeta skolotāju laborants palīdz  7. - 9.klašu izglītojamiem organizēt dabaszinātņu mācību stundās praktiskos uzdevumus un eksperimentus  mācību priekšmetu apguvei;           
  • pedagogu palīgi/ otrais pedagogs – STEM un vides jomas, valodu jomas mācību stundās sniedz individualizētu atbalstu skolēniem ar mācību grūtībām;        
  • mācīšanās grupas - organizētas  multidisciplinārās jomas un dabaszinātņu mācību priekšmetos 7. - 9. klašu skolēniem, kuriem sakarā ar attālināto mācību procesu ir radušās grūtības  mācību priekšmeta vielas apguvē;            
  • Astronomijas pulciņš – organizētas nodarbības, ekskursijas un eksperimentēšana ar internetā atrodamajiem resursiem, darbs ar zvaigzņu kartēm, atlantiem, teleskopu, vingrinājumi, notiek individuāls/pāru/grupu darbs.

Projekta ietvaros notiek dažādi pasākumi. 11.oktobrī norisinājās Astronomijas pasākums 5. - 6.klašu skolēniem (katrai klasei atsevišķi, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus). Izmantojot Astronomijas pulciņa nodarbībās iegūtās zināšanas par komētām un zvaigznēm, to uzbūvi, apriņķošanas periodiem, skolēni pildīja dažādus interaktīvus uzdevumus. Pasākumā gaitā noskaidrojām labākos:

5.klašu grupā:

1.vieta – Nikola Stasenko

2.vieta – Mihails Tretjaks

3.vieta – Edgars Oleksjuks

6.klašu grupā:

1.vieta – Jana Tatjana Lobzova

2.vieta – Kamila Cvetkova

3.vieta – Artjoms Gerenovskis

Novēlēsim pacietību, veiksmi un interesantus atklājumus skolēniem un skolotājiem!

 

Aina Selezņova,

Rēzeknes 4.vidusskolas

direktora vietniece izglītības jomā,

projekta koordinatore

Liena Poiša,

fizikas skolotāja

proj foto 21