Aktualitātes

"Vai tu pazīsti Latviju"

Jau trešo gadu tuvojoties 18.novembra dienai mūsu skolā tika sarīkota viktorīna - konkurss sākumskolas skolēniem "Vai tu pazīsti Latviju". Tās mērķis ir palielināt skolēnu zināšanas par Latviju, veicinot patriotisma izpratni: skolēniem vajadzēja sadomāt savas komandas nosaukumu, atpazīt Latvijas simbolus, ievērojamu cilvēku, kas nes Latvijas vārdu pasaulē. Bērni ar prieku minēja krustvārdu miklas par Latviju. Konkursa noslēgumā katrai komandai bija jāuzraksta novēlējums Latvijai dzimšanās dienā!

100 5017