Interešu izglītība

  • Drukāt

Skolā darbojas 4 interešu izglītības programmas un 4 pulciņi.

Interešu izglītības programmas:

  • "Teatrālā studija "Skomoroh"";
  • "Svarcelšana";
  • "Volejbols";
  • "Kolektīva muzicēšana".

Pulciņi:

  • "Dziesmu burvība" 4. - 6.klasēm; 7. - 9.klasēm;
  • "Vizuālās mākslas pulciņš" 4. - 6.klasēm; 7. - 9.klasēm;
  • "Spartakuss" 4. - 5.klasēm; 6. - 7.klasēm;
  • "Kulinārijas pulciņš" 4. - 12.klasēm;